Från och med den 1:a maj 2012 träder en ny begravningslag i kraft. Innebärande att en avliden skall gravsättas eller kremeras snarast möjligt eller senast en månad efter dödsfallet.

Behöver Ni hjälp med familje-
juridik har vi god kompetens och låga priser. T.ex. testamente från 900:-. Läs mer...
    

Vi på Fondkistan i Västerås har lång erfarenhet av att möta och hjälpa människor i utsatta situationer.

Kom gärna in till oss och samtala om de behov du har kring ett dödsfall eller hur man kan planera för sitt eget begravnings-
arrangemang. Vi kan också hjälpa till med bouppteckningar, arvsskiften, testamenten och juridiska frågor. Även avyttring,
tömning och städning av lägenhet eller hus är tjänster som vi kan tillhandahålla.