Övriga tjänster
-Stöd av forskning
-Dödsannons
-Kransar och blommor
-Anlitande av särskilda bärare
-Sång- och musikarrangemang
-Begravningskaffe
-Begravningsmåltid
-Gravplats
-Gravsten och inskription
-Bouppteckning
-Arvskifte och förvaltning
-Avveckling, tömning av dödsbon
-In- och utrikestransporter

FONDKISTAN skapar valfrihet
inom ramen för en rimlig totalkostnad.


Priser Karta Kontakt Personal