Min sista vilja
I dokumentet Min sista vilja skriver du hur du vill ha din begravning utformad, var du vill gravsättasoch var du förvarar dina viktiga dokument som testamente och begravningsförsäkring etc. Det blir ett stort stöd för dina anhöriga den dagen då du dör. Att känna till hur den anhörige hade önskat sig begravningen sparar många svåra beslut och i vissa fall även osämja.

Min sista vilja laddar du enkelt ner här eller hämtar hos oss. Har du svårt att komma till oss sänder vi det gärna!

minsistavilja.pdfPriser Karta Kontakt Personal