Kondoleans
De efterlevande behöver känna att de inte är ensamma i sin saknad. Tomrummet efter den avlidne är tillräckligt stort utan att det skall utvidgas, genom att Du och andra inte vågar ta kontakt. Många av oss drar sig för att "störa", men oftast är det bara en ursäkt för att vi är osäkra på hur vi skall uppträda och säga.

Om Du vill, kan Du sända blommor - en kondoleansbukett - till de närmaste. Den traditionella kondoleansblomman är en bukett med ljusa, vackra blommor, ofta snittblommor. Vill Du ge något annat kan blomsterhandlarna hjälpa Dig med olika blomsterarrangemang.

Självklart är det mest personligt om Du kan göra en kondoleansvisit och själv överlämna Din hälsning, men av praktiska själ kan detta vara ogörligt och istället kan Du då blommografera, skicka ett brev eller ett kort.

Flaggning på "halv stång" innebär att flaggan sätts på ungefär 2/3 av den normala flagghöjden. Används en fasadstång placeras flaggan på halva flagghöjden. Vid hissning till eller nedhalning från halv stång skall flaggan först hissas i topp. I första hand är det nära anhöriga som flaggar. Alla, som vill, kan dock visa aktning för den döde genom att flagga, vilket sker på dödsdagen eller dagen därpå samt på begravningsdagen. När begravningsakten är över, hissas flaggan i topp för resten av dagen.


Priser Karta Kontakt Personal