Juridik
Om Ni behöver hjälp, ombesörjer vi också bouppteckning och arvskiften. På familjejuridikens område kan vi stå till tjänst med allt från enkel rådgivning till förvaltning under längre tid av större dödsbon. Särskilt viktigt kan vara att få hjälp med testamente. Att skriva sådant blir allt vanligare och viktigare, i samband med våra mer förgrenade familje- och släktskapsrelationer.

Vi kan också hjälpa till med:
-samboavtal
-bodelning
-fullmakter
-gåvobrev
-lagfart/inskrivning
-äktenskapsförord
-m.m.


Priser Karta Kontakt Personal