Blomsterarrangemang
Hur det ser ut vid kyrkan vid en begravning varierar naturligtvis beroende på hur många som har skickat kransar och blommor samt vad de anhöriga har ordnat i övrigt. Det som starkt bidrar till att skapa en vacker och personlig högtid är ofta sådant som anknyter till den avlidne.

Som exempel kan nämnas en blomsterprydd hatt till minne av den som älskade naturen. En sädeskärve kan symbolisera lantbruk, ett binderi i form av ett ankare anknyter till sjö och hav, kottar och granris till skogen. Någon vill kanske komplettera det hela med ett foto på den avlidne. En del människor har en mycket uttalad färgsmak. Då kan det falla sig naturligt att låta begravningen gå i den färgen. Även om färgsmaken inte var så uttalad, kan det finnas en färg som passar väl in på den avlidne, t.ex. blått för den som älskade havet.


Priser Karta Kontakt Personal